bitcoin Bitcoin 23.062,77 USD %3,24

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME METNİ


İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Sözleşme") ve www.paradex.com sitesinde ("Site" ya da "Websitesi") yer alan diğer kurallar, paradex Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Site’de yer alan tüm politika ve kurallar ile sair dokümanlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, sizinle, YAKUPLU MAHALLESİ 67. SK. BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yerleşik, 378535-3 No.lu paradex Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi (“Sağlayıcı” ya da “Tarafımız”) arasında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Tarafımıza ilişkin kayıtlı elektronik posta adresi bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:
Sağlayıcı’nın kayıtlı elektronik posta adresi: [email protected]

Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.
Bu çerçevede, işbu Sözleşme hükümlerine tabi olarak, Tarafımızca sağlanacak hizmetler için sizden alınacak her türlü ücretin tür, oran ve tutarına ilişkin güncel bilgiler, Websitemizde (https://www.paradex.com/fee) açık ve anlaşılır bir şekilde yer almaktadır.
Sağlayıcı’nın Site’nin ve Kripto Varlık’ların güvenliğine ilişkin almış olduğu önlemler ve uygulamakta olduğu güvenlik politikalarına ilişkin bilgilere www.paradex.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı, kişisel hesabının güvenliğinden (kullanıcı adı, şifre, cep telefonu çaldırma, phishing ve benzeri e-dolandırıcılık ve hacklenme risklerine karşı) şahsen sorumludur. Kişisel güvenliğin ihlali durumunda Sağlayıcı’nın Websitesi ve Kripto Varlık saklamaya ilişkin uygulamış olduğu güvenlik önlem ve politikaları Kullanıcı için yeterli koruma sağlayamaz. Kullanıcı, kendi hatasından kaynaklı zarar ve ziyan nedeniyle Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu hususta, Sağlayıcı’yı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Websitemiz üzerinden hizmete sunduğumuz Kripto Varlık alım-satım platformu kapsamında sizlere Kripto Varlık alım-satım, transfer, takas ve saklama hizmetleri sağlanmaktadır. Sağlayıcı, bu Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu Kripto Varlıklar’ın sahibi, ihraççısı veya satıcısı değildir. Sağlayıcı Kripto Varlıklar’ın güvenli, şeffaf, rekabetçi, etkin ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini ve bunlara ilişkin alım-satım emirlerinin eşleşme yoluyla gerçekleşmesini, alıcı ve satıcı arasındaki ödemelerin (takas) yapılmasını ve Kripto Varlıklar’ın güvenli şekilde saklanmasını sağlayacaktır. Kullanıcı’nın platformu kullanabilmesi için lisanslı ve güncel gerekli koruyucu yazılımlara, tarayıcıya ve işletim sistemine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, Kullanıcı, hesabına girişte İki Adımlı Kimlik Doğrulama (2FA) yapabilmek için Google Authenticator ve/veya tek seferlik sms şifre hizmetini kullanmalıdır.
Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan Kripto Varlıklar’ın yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu çerçevede Sağlayıcı, hiçbir surette alıcı ile satıcı arasındaki herhangi bir ihtilafa taraf olmayacak ve alıcı ve/veya satıcı, bu hususta Sağlayıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

İşbu Site kapsamında Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara sağlanan hizmete ilişkin olarak Kullanıcılar ile Sağlayıcı arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Kullanıcıların, tüketici mahkemesine ya da tüketici hakem heyetine başvurma hakları saklıdır. Bu Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu Kripto Varlıklar’ın fiyatı (i)finansal piyasalardaki dalgalanmalara, (ii) Kripto Varlık piyasalarındaki dalgalanmalara ve (iii)arz talep dengesine bağlı olarak değişebildiğinden ve bu husus Sağlayıcı’nın kontrolünde olmadığından, ayrıca Kripto Varlıklar’a ilişkin tüm işlemler, mahiyetleri gereği iptal edilemez ve geri döndürülemez nitelikte bulunduğundan, Kullanıcıların, Site’de gerçekleştirdikleri Kripto Varlık alım/satım ve transfer işlemleri kesindir, iptal edilmesi veya cayılması mümkün değildir.

Sağlayıcı, Kripto Varlıklar’ın TL’ye çevrilerek Kullanıcıya ödenmesi hususunda herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup, talep halinde, Kullanıcıya ait Kripto Varlıklar’ı olduğu gibi Kullanıcı tarafından belirlenen cüzdana göndermekle yükümlüdür.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TANIMLAR

1.1.Sağlayıcı: Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:399/B Kadıköy / İSTANBUL adresinde yerleşik paradex Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi'ni ifade eder.
1.2. Kripto Varlık/lar: Dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde nominal olarak aynı değeri ifade eden, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatı arz talep dengesine göre değişen, kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para/varlık arzına olanak sağlayan dijital değerlerdir. Site’deki Kripto Varlıklar’ın fiyatı Kullanıcılar arasındaki arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.
1.3. Kripto Varlık Cüzdanı: Kripto Varlık adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto Varlıklar, ilgili adresler arasında transfer edilebilir. Söz konusu Kripto Varlık adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.
1.4. Kullanıcı/lar: Site’ye üye olan ve Sağlayıcı tarafından Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi/kişileri ifade eder.
1.5. Site ya da Websitesi: www.paradex.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

Madde 2 - ÜYELİK

Tarafınızca, kimlik ve sair kişisel bilgilerinizin Site’ye girilmesi ve gerekli belgelerin dijital ortamda ibraz edilmesi ve Sağlayıcı tarafından kara paranın aklanması ve terörün finanse edilmesine yönelik gerekli kontrol ve doğrulamaların yapılması sonrasında üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Sağlayıcı’ nın, tarafınızdan ilave bilgi/belge talep etme hakkı saklıdır. Sağlayıcı, kendi prosedür ve politikaları çerçevesinde, uygun görmediği kişilerin üyelik taleplerini herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. Site’ ye üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu Sözleşme tüm Kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcıdır. İşbu Sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı, Site’ye üye olurken beyan etmiş olduğu kişisel bilgileri güncel tutmak zorundadır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle doğmuş ya da doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olup; Kullanıcı, bu nedenle Sağlayıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.

Madde 3 – KAPSAM

Tarafımızca, internet üzerinden hizmete sunulan Kripto Varlık alım-satım platformu; Kullanıcıların Sitede işlem gören Kripto Varlıklar’ı alması, satması ve transfer etmesine ve sahibi oldukları Kripto Varlıklar’ı güvenli ortamda saklamasına imkan vermektedir. Sağlayıcı, bu Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu Kripto Varlıklar’ın sahibi, ihraççısı veya satıcısı değildir.
Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan Kripto Varlıklar’ın yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu çerçevede Sağlayıcı, hiçbir surette alıcı ile satıcı arasındaki herhangi bir ihtilafa taraf olmayacak ve alıcı ve/veya satıcı, bu hususta Sağlayıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Madde 4 – HİZMETLER

Sağlayıcı tarafından Kullanıcılar’a kısaca; Kripto Varlık alım-satım platform hizmeti sunulmaktadır. Kripto Varlık almak veya satmak isteyen Kullanıcılar, platformu kullanarak kendi aralarında genel kabul görmüş emir eşleşme mekanizmaları yoluyla alım-satım yapabilir. Sağlayıcı, sağladığı platform hizmeti dışında Kullanıcılar arasındaki Kripto Varlık alım-satımından kaynaklı ödemelere ilişkin takas işlemlerini gerçekleştirir. Sağlayıcı, talep eden Kullanıcının sahibi olduğu Kripto Varlık’ ların başka bir hesaba transfer edilmesini temin eder. Sahibi olduğu kripto Varlık’ı başka bir adrese göndermeyip platformda tutan Kullanıcılar, Sağlayıcı tarafından güvenli ortamda sunulan saklama hizmetini kullanmaya başlamış olurlar.

Satıcı ve alıcılar, Site altyapısından yararlanarak Kripto Varlık miktar ve fiyatına ilişkin alım veya satım emri verir, Sağlayıcı, fiyat ve zaman öncelik sırasına göre emirlerin eşleşmesini temin eder. Emir tipleri ve emir geçerlilik süreleri, Sağlayıcı tarafından belirlenir.

Sağlayıcı, kendisi tarafından verilen hizmetten faydalanılarak alınıp satılan Kripto Varlıklar’ın alım satımından ve/veya buna bağlı işlemlerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Kullanıcı’nın, Site’yi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden Kullanıcı sorumludur.

Sağlayıcı, satıcı ve/veya alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Kripto Varlıklar’la ilgili hukuka/mevzuata aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. : Sağlayıcı, Site kapsamında Kripto Varlıklar’ın kötü amaçla kullanıldığını, yasal olmayan yollardan edinildiğini, kara paranın aklanması ve/veya terörün finansmanı için ya da başkaca yasadışı amaçlarla kullanıldığını tespit etmesi ya da bundan şüphe etmesi halinde, üyeliği onaylanmış dahi olsa Kullanıcının üyeliğini derhal iptal ederek, sonraki dönemde ilgili Kullanıcı’ nın platformu kullanmasını yasaklama hak ve yetkisini haizdir. Sağlayıcı; Kullanıcılar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülükleri kapsamında ödemekle yükümlü oldukları hizmet bedellerini ve/veya Sağlayıcı’nın katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, Sağlayıcı’ nın Kullanıcılar’a karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın mahsup etme ve ayrıca, Kullanıcıların Sağlayıcı nezdindeki her türlü hak, alacak, varlık ve sair değerleri üzerinde rehin, hapis ve takas hakkını kullanma yetkisine sahiptir. Kullanıcılar, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Sağlayıcı’nın zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar, bu maddede ve Sözleşme’ de yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Sağlayıcı’ nın uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacaklarını ve ayrıca Sağlayıcı’nın, söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

Madde 5 - KULLANIM ŞARTLARI

Site’ye girdiğinizde veya Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetleri kullanırken aşağıda belirtilen işlemleri yapmanız işbu Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali,
2. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Sağlayıcı hizmetlerinin kullanılması,
3. Kripto Varlık fiyatlarının manipüle edilmesi,
4. Sağlayıcı’nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
5. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
6. Sağlayıcı’ya veya Kullanıcılar’a zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
7. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Sağlayıcı’nın altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
8. Herhangi bir amaçla Site’ye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
9. Kullanıcılar’ın yazılı ön onayı olmaksızın, Kullanıcılar’ın e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 3. Kişilerle paylaşılması,
10. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması,
11. Sağlayıcı’nın markası ve/veya unvanı ile benzer ibarelerin Kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde Kullanıcı isimlerinin belirlenmesi,

Madde 6 - ÜCRETLER

Site kapsamında gerçekleştirilecek Kripto Varlık alım satımlarına ilişkin ücretler, komisyonlar ve sair mali yükümlülükler her bir işlem öncesinde, Kullanıcı’nın kabul ve onayına sunulmaktadır. Sağlayıcı, ücretlendirme politikasını ve ücretleri tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir. Böyle bir durumda, güncellenen ücretler, komisyonlar ve sair mali yükümlülükler web sayfasında ilan edilir.

Sağlayıcı, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, alıcından ve/veya satıcıdan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride maruz kalabileceği zarar ve ziyanını ve/veya 3.kişilere veya kamu kurumlarına yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, alıcı ve/veya satıcının Site aracılığı ile elde ettiği ya da edeceği her türlü alacaklarından, hak ve sair değerlerinden mahsup etme ve ayrıca, alıcı ve/veya satıcının söz konusu alacak, hak ve sair değerleri üzerinde rehin, hapis, virman, takas haklarını kullanmaya yetkilidir.

a-Yargı mercilerinin verdiği/vereceği kararlar neticesinde Sağlayıcı’nın alıcı ve/veya satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,
b- Sistemin kötüye ya da amacı dışında kullanılması neticesinde, Sağlayıcı’nın maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
c. Alıcı ve/veya satıcı nedeniyle, Sağlayıcı’nın (i) kamu kurumları ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer her türlü bedeller ile ayrıca (ii) üçüncü kişilere yaptığı ya da yapmak durumunda kalabileceği her türlü ödemeler. [Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına, alıcı ve/veya satıcıdan kaynaklanan nedenlerle, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, Sağlayıcı nezdinde/aleyhine herhangi bir iddiada/talepte bulunulması halinde, söz konusu iddianın/talebin tek muhatabı ve sorumlusu alıcı/lar ve/veya satıcı/lar olacak ve Sağlayıcı’yı bu tür ihtilaflardan ve tazminat taleplerinden ber’i kılacaklardır. Böyle bir durumda Sağlayıcı, kendisine yöneltilen talebi (ilgili ihtar, dava, icra takibi ve sair müracaat ve prosedür) alıcı ve/veya satıcıya ihbar ederek, ilgili ihtarı, davayı, icra takibini ve sair yasal prosedürü takip etmeden, ilgili prosedürün alıcı ve/veya satıcı tarafından takip edilmesini talep etme hak ve opsiyonuna sahip olacak ve bu nedenle meydana gelebilecek zararlardan Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır. Sağlayıcı tarafından, bu kapsamda herhangi bir ödemede bulunulması halinde ödenen tüm bedeller alıcı ve/veya satıcı tarafından Sağlayıcı’ ya nakden ve defaten ödenecektir. Alıcı ve satıcı, bu madde kapsamında, Sağlayıcı’ ya karşı müteselsilen sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.]

Madde 7 - FİKRİ MÜLKİYET

Site’nin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’de Sağlayıcı tarafından oluşturulan tüm içerik ile Sağlayıcı’nın markası ve logosu ile Site’de sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerin, içeriklerin, ürün incelemelerinin, videoların, algoritmaların, çizimlerin, modellerin, tasarımların ve diğer tüm fikri ve sınai hakların tek sahibi Sağlayıcı’dır Kullanıcılar, Sağlayıcı’nın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi unsurları kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Sağlayıcı, fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerinin ve/veya sınai mülkiyet haklarına tabi unsurların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin Sağlayıcı tarafından tek taraflı ve haklı feshi için gerekçe oluşturmakta olup, bu halde, Sağlayıcı’nın tüm hukuki hakları saklı olacaktır.

Madde 8 – TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kullanıcı olarak, Site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Sağlayıcı’ ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Sağlayıcı’nın sorumlu olmadığını ve böyle bir durumda, Sağlayıcı’nın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede Sağlayıcı’ ya temin etmeyi kabul etmektesiniz.
2. Sağlayıcı, Site'de sunulan hizmetleri her zaman, Kullanıcılar’ın ve sair üçüncü kişilerin erişimine kapatma veya sona erdirme hakkına sahiptir. Sağlayıcı, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, gerekçe bildirmeden ve önel vermeden kullanabilir.
Sağlayıcı’ nın söz konusu hizmetleri, Kullanıcılar’ın ve sair üçüncü kişilerin erişimine kapatması veya sona erdirmesi nedeniyle alıcıya ve/veya satıcıya (Kullanıcılar’a) karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
3. Sağlayıcı’ nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sair hakları saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme hükümlerine ve/veya Site’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği, Sağlayıcı tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
4. Sağlayıcı’nın Site aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen sürelerle tutabileceğini, saklayabileceğini ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ kapsamında, uygun gördüğü kişilerle paylaşabileceğini kabul etmektesiniz.
5. Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu bilgiyi hatalı ya da gerçeğe aykırı olarak vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan Kullanıcı sorumludur. Sağlayıcı, Kullanıcı’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit etmesi halinde, Sözleşme’yi derhal tek taraflı feshederek Kullanıcı’ya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarını haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır.
6.Site’ye üye olunurken (i)verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, (ii) kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, bu nedenle doğacak zararlar için Sağlayıcı’ dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Sağlayıcı’yı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.Kullanıcı, Site’ye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü kişilere devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Sağlayıcı, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Sağlayıcı’nın bu haklarını kullanması nedeniyle Kullanıcı, Sağlayıcı’yı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.
8.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, Site’yi sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kendinize ait olmayan bir hesabı kullanamazsınız. Başka Kullanıcı’ ların hesaplarına girmeye çalışmak veya yetkisiz kişilerle bu konuda işbirliği yapmak yasaktır. Bu durumlarda, Sağlayıcı, Kullanıcıya ait ve/veya Kullanıcı’ nın kullanımındaki hesap/hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Kullanıcı, bu işlemler nedeniyle Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu hususta, Sağlayıcı’yı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan haller nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
9. Kullanıcı, Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma, hem çekme işlemleri için) kimlik bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Sağlayıcı, Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı’dan, kimlik bilgileri, sistemin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olması amacıyla talep edilmekte olup, mahkemeler ve yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Ayrıca Kullanıcı; Sağlayıcı’ nın, Kullanıcı’ ya ait kişisel verileri KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ kapsamında işleyebileceğini ve paylaşabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan Kullanıcı sorumludur. Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Sağlayıcı ve/veya Sağlayıcı’nın yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideye tabi tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.Kullanıcı, para transferini ancak kullanıcı ad soyadı ve TC kimlik nosu ile eşleşen bir banka hesabından yapabilir. Kullanıcı’nın Site kurallarına uygun olmayan şekilde yapacağı transferler, hatalı işlem iade ücreti tahsil edildikten sonra, Kullanıcı’ya iade olunur.
12.Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir.
13.Sağlayıcı, Site üzerinden vereceği hizmetlere ilişkin destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılar’a destek hizmeti verilmemektedir. Belirtilen adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde Kullanıcılar’a şifre sorulmaz. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde Sağlayıcı’ dan destek alacağını kabul eder.
14.Sağlayıcı’nın, arz talep ilişkisine göre belirlenen Kripto Varlıklar’ın fiyatlarının değişmesinden (Site’de yapılan alım-satım işlemleri esnasında gerçekleşen fiyat değişiklikleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğmuş ya da doğacak tüm zarar ve kayıpların sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
15.Sağlayıcı, benzer Kripto Varlık alım satım platformlarından ve Kripto Varlık ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden/mecralardan tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Sağlayıcı, hiçbir gerçek ya da tüzel kişiyle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcılar, başka platformlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Sağlayıcı’yı sorumlu tutamazlar.
16. Kullanıcı, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Websitesi’ni kullanırken sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. karşı gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Websitesine robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
17. Sağlayıcı’nın hizmet seviyesi (SLA) veya çalışır durumda bulunma süresi (uptime) ile ilgili herhangi bir taahhüt ve yükümlülüğü yoktur. Sağlayıcı, Site’ye erişimin kesintiye uğramayacağını, gecikme, hata veya veri kaybı yaşanmayacağını hiçbir şekil ve surette garanti etmemektedir.
18. Sağlayıcı, resmi blog sayfasından, resmi sosyal medya hesaplarından ve resmi telegram grupları üzerinden Kripto Varlıklar’a ilişkin analiz, haber ve yorumlara yer verebilir. Sağlayıcı hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeyeceği gibi, Site’ de bu tür bilgi ve yorumlara yer verilmesi de bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Kullanıcı, alım ve satım fiyat ve tutarlarına ilişkin kararlarından kendisi sorumludur.

Madde 9 – FESİH

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi her zaman, derhal hüküm ifade etmek üzere, herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme’yi yukarıda belirtilen kapsamda tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. İşbu Sözleşme’yi ihlal etmeniz durumunda Sağlayıcı’ nın uğradığı/uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 10 – SORUMLULUKLAR

Kullanıcılar olarak, i) işbu Sözleşme’ye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve iv) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler, nedeniyle Sağlayıcı, Sağlayıcı’nın çalışanları ve yöneticileri ile diğer Kullanıcılar’ın maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Sağlayıcı’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Sağlayıcı dilerse, bu bedelleri, Kullanıcılar’ın Sağlayıcı nezdinde bulunan ya da ileride bulunabilecek her türlü hak, alacak, varlık ve sair değerlerinden mahsup etme veya söz konusu hak, alacak, varlık ve sair değerler üzerinde rehin, hapis, takas haklarını kullanma yetkisini haizdir.

Her durumda, Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Sağlayıcı’nın Kullanıcılar’dan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 11 - GENEL HÜKÜMLER

1. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, yargı kararları, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arıza ve kesintiler mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepler, Sağlayıcının işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Sağlayıcı ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum sözleşmenin ihlali olarak kabul edilemez.

2. Sağlayıcı dilediği zaman platform güvenliğini ve etkinliğini dikkate alarak sistem, ürün, içerik güncellemesi yapabilir. Kullanıcılar, bu süre zarfında Site’ye erişilememe kaynaklı herhangi bir zarar veya kayıp tazmini talep edemez.

3. Sağlayıcı’ nın işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’ den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini 3. Kişilere devretmesi mümkündür. Buna mukabil Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’ den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

4. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da Site’de belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya Site’de güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

5. Kullanıcılar, Site’ye üye olurken Sağlayıcı tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Sağlayıcı hakkında yapılacak anketler ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, üye kayıtları tamamlandıktan sonra [email protected] aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

6. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Sağlayıcı’nın, Kullanıcılar’a ilişkin kişisel verileri, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAMESİ kapsamında, kullanabileceğini, işleyebileceğini ve 3 üncü kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

7. Sağlayıcı, işbu Sözleşme’yi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş haliyle paradex.com/termofuse adresinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir.

8. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar ile sair dokümanlar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Site’de yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

9. İşbu Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Sağlayıcı’ ya ait defter ve kayıtların, bilgisayar ve log kayıtlarının, e-maillerin ve sair bilgi ve belgelerin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

11. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu durum, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

12. Sağlayıcı’nın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

13. Bu Sözleşme’deki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

14. Kullanıcılar, Sağlayıcı’nın satıcı ve/veya alıcı sıfatını haiz olan Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Kripto Varlıklar’la ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15. Kullanıcılar, 18 Ekim 2006 tarih ve 26322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 SAYILI KANUN'un 15. maddesinde tanımlanan anlamda “gerçek faydalanıcı” olduklarını ve Sağlayıcı nezdinde bu sıfatla işlem yaptıklarını ve bu Sözleşme kapsamında bulunan işlemleri kendi ad ve hesaplarına yapacaklarını beyan ederler. Kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde Kullanıcılar, 5549 Sayılı Kanun ve ilgili kanunun alt düzenlemelerine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptıklarını ve bu kişi/lerin kimlik bilgileri ile bu işlemler için yetkili durumunu, işlemin yapılmasından önce Sağlayıcı’ya derhal ve yazılı olarak bildireceklerini kabul ve beyan ederler.